Tyska eller amerikanska kackerlackor kan vara i ditt hem

Identifiera och kontrollera kackerlackor

Kackerlackor anses av många vara en av de mest äckliga av alla buggar - och de är definitivt smutsiga, sprider bakterier och eventuellt sjukdomar där kackerlackor går och kör . Alltför ofta går de över mat och matlagningsytor för att sprida föroreningar medan de nibblar på smulor.

Tyvärr är kackerlackor också en av de vanligaste av alla insekter och har funnits i mer än 300 miljoner år, kackerlackor är mycket bra för överlevnad.

Dessutom, eftersom kackerlackor är nattliga - flytta på natten och gömma sig under dagen, kan deras befolkningar bygga till stora antal innan du ens vet att de är i ditt hem.

Av de cirka 50 kackerlacka arterna som bor i USA är den tyska kackerlackan och amerikanska kackerlacka två av de vanligaste arterna som infekterar hem, restauranger, hotell och andra anläggningar. Det finns faktiskt få platser i USA där dessa arter inte hittas. Denna artikel tillhandahåller identifierande och karakteristiska uppgifter om dessa två arter.

Om den tyska kackerlackan ( Blattella germanica)

Om den amerikanska kackerlackan ( Periplaneta americana )

Kontrollera

Kackerlackor kan i allmänhet styras genom en kombination av sanitet och fällor, beten och / eller kemikalier. Men eftersom varje kackerlacka varierar, så kommer dess kontroll. För specifik information och tips om förebyggande och kontroll av kackerlacka, se artikeln: Kackerlackskontroll .