Storle dina förlängningssladdar till längden på körningen

Volatge Drop and Wire Resistance Factors

Elektriska förlängningssladdar är ett bra sätt att förlänga kretsar till områden som du arbetar, bort från tillgängliga uttag. Ibland behöver vi bara en kort förlängningssladd för att vi ska kunna plugga våra verktyg i och slutföra projektet. Sedan har jag haft många gånger att jag var tvungen att knyta många förlängningssladdar tillsammans för att nå det område som jag behövde nå. Men hur många förlängningssladdar kan man knyta ihop och fortfarande ha mängden ström för att driva upp de här verktygen?

Är det faktiskt säkert att fortsätta att lägga till förlängningssladdar till en befintlig krets? Tja, det finns några andra faktorer att överväga också. hur många meter från den elektriska brytaren är det uttag som du ansluter till? Det kan vara 50 meter bort på andra sidan av huset. Vad är storleken av strömbrytaren som kretsen är ansluten till? Vilken storlek är kablarna som faktiskt matar uttaget som du ska ansluta till? Som du kan se finns det många faktorer att överväga bortom förlängningssladdens verklighet.

Många gånger håller användaren inte hänsyn till förlängningskabelns storlek i förhållande till körlängden. De tar bara några och alla storlekar av förlängningssladdar och lägger dem ihop för att komma till arbetet vid handen. Långa trådleder stöter på en variabel som du kanske inte har övervägt, motstånd. Även om koppartråden är en mycket bra ledare , har den viss motstånd som orsakar värme. Värme skadar inte bara förlängningskabeln utan även de elverktyg som är anslutna till dem.

Spänningsfallet som uppstår kan värma upp motorerna på de verktyg som är anslutna till dem. Om du någonsin har bränt upp en borr medan du använder den i den serie exempel jag har angett, vet du nu vad du inte ska göra. När du startar ett verktyg som ett borr och körs långsammare än normalt bör det nu ge dig ett varningsskylt om spänningsfall och få stopp för att du förstör verktyget.

De flesta gånger har det en bra, kraftig förlängningssladd eller två för att komma till det område du behöver ström kan lösa det problemet. Kör aldrig långa körningar med understräckta förlängningssladdar och kraftig tung lastutrustning, som sumppumpar, kompressorer, etc.

Ju längre trådbanan desto mer motstånd, och därmed mer värme. Så hur påverkar detta dig? Tja, elverktyg drar en viss mängd ström att köra både korrekt och effektivt. Denna elektriska belastning kan vara för stor för storleken på förlängningssladden den är ansluten till. På grund av trådens storlek , trådens motstånd och spänningsfallet på grund av avståndet kan dessa variabler skada både förlängningssladdarna och de kraftverktyg som är anslutna till dem. Se till att du väljer klokt förlängningssladdarna genom att välja en tung mätare tråd genom att följa det diagram som jag har angivit. Du kan tydligt se maximal strömstyrka och trådmätare som kan leverera vardera över ett antal fötter av ledningen. När du lägger till ytterligare fötter av ledningar blir strömförsörjningen mindre.

Spänningsfallet i sladden tillåter ofta inte att elverktygen körs med full hastighet. Detta gör att de värmer upp och ofta leder till skador på dem. Ledningar inuti verktygen kan smälta såväl som åstadkomma skador på kontakterna.

När kraftverktygen värms upp, så förlängs de förlängningar som de är anslutna till. Det leder i sin tur till att brytare bryts ut, ofta på grund av att brytaren upphettas och / eller överbelastas .

För att vara säker, försök att inte överskrida förlängningskabeln nedan. Var säker, inte ledsen.

Användningsdiagram för förlängningssladd

Förlängningssladd längd (fot) Maximal strömstyrka Wire Gauge
25 10 18
25 13 16
25 15 14
50 5 18
50 10 16
50 15 14
75 5 18
75 10 16
75 15 14
100 5 16
100 15 12