Borgerlig vigsel

Definition: Ett civilt äktenskap är ett där äktenskapsceremonin har en regering eller en civil tjänsteman utföra ceremonin.

Ett borgerligt äktenskap är ett bröllop som äger rum utan någon religiös anknytning och uppfyller de lagstadgade kraven i landet.

Vissa länder kräver att ett par har sin första äktenskapsceremoni är en borgerlig ceremoni på en allmän plats och att ceremonin är öppen för allmänheten.

Paren kan sedan vara gift i en kyrka och ha en religiös ceremoni som utförs av en prästmedlem.

Kallas också: Civil ceremoni